F

HOME         A B C D E G H K I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

# 119. FERENCVAROSI 1960

 

# 148. FERENCVAROSI 1960 2nd

 

# 33. FEIJENOORD ROTTERDAM 1970

 

# 55. FIORENTINA 1956

 

# 28. FIORENTINA '60

 

# 59. FIORENTINA 1980

 

# 79. FLAMENGO

 

# 93. F.C. FLUMINENSE 1970